Všeobecné informácie:

Organizátorom preteku je spoločnosť MIMI hairs s.r.o. so sídlom: Nové Sady 70, 95124 Nové Sady. Ičo: 52101185 a bankový účet číslo : SK77 0200 0000 0040 6453 4659

Dátum konania pretekov: 8-11.9.2022
Miesto konania pretekov: Jazero Vácička Carp Želiezovce

Riaditeľ preteku: Michal Repka 0911 447 039 michalrepka86@gmail.com
Hlavný rozhodca: Marián Vrba
Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
Štartovné: 400,- €

Koniec registrácie najneskôr: 1.8.2022 alebo po vypredaní